Koren werken mee aan eeuwfeest Bond van Zangverenigingen

SINT NICOLAASGA - Kristlike Sjongferiening Halleluja uit Bitgumermole en het Christelijk Bildts Mannenkoor werken met nog drie koren uit Sint Nicolaasga, Sneek en Akkrum aan de viering van het eeuwfeest van de Bond van Chr. Zangverenigingen (KCZB) in Friesland.

De vereniging, opgericht op 28 oktober 1919, viert het jubileum zondag 3 november in de Sint-Nicolaaskerk in Sint Nicolaasga. Behalve de vijf koren treedt ook het KCZB Projectkoor op onder leiding staan van dirigent, componist Feike van Tuinen.

Het koor besteedt onder meer aandacht aan driestemmige koormuziek voor sopraan, alt en één partij voor de heren. Geen tenor en bas maar bariton. ‘SAB’-muziek is een nieuw speerpunt van de KCZB.

Het concert begint om 15.30 uur.