Pleidooi voor moderne school in Winsum

De VVD Waadhoeke pleit voor aanpak van de verouderde basisschool in Winsum. Die stamt uit de jaren zeventig.

Bij de behandeling van de begroting voor 2020 gaat de partij een motie indienen om het gebouw bij de tijd te krijgen. Volgens de partij zijn in enkele omliggende dorpen scholen in gevaar vanwege de terugloop van leerlingen. Als Winsum nieuwbouw krijgt of in ieder geval een modern gebouw, is de kans groter dat omliggende dorpen van deze school gebruik gaan maken.