Harlingen wil parkeerdruk in binnenstad verminderen

Met een reeks maatregelen wil Harlingen toenemende klachten over parkeervoorzieningen in de binnenstad aanpakken. Het gratis parkeren tijdens evenementen vervalt.

Het bescheiden centrum van Harlingen kan de vraag naar parkeerplekken, specifiek bij hotels en bed and breakfasts, niet goed aan. De gemeente ziet dat er aanzienlijk meer bezoekerskaarten voor de binnenstad worden verkocht.

Vaargastenvergunning voor bootjesmensen

Voor een aantal kleinere en in omvang toenemende doelgroepen is tot dusver geen oplossing gevonden, constateert het college. Mogelijk biedt een plek in het gebied Spoorstraat, Willemshaven en Nieuwe Willemshaven hiervoor uitkomst. Het gaat vooral om gasten van de short stay-appartementen en bezitters van een boot in de Noorderhaven.

Ook voor gasten van de bruine zeilvaart wordt een tijdelijke oplossing voorgesteld. Gasten die in het weekeinde na tien uur ’s avonds aankomen, kunnen hun auto niet meer kwijt bij autostalling BDS. Een speciale vaargastenvergunning, die geldig is van vrijdagavond tien uur tot zaterdagmorgen tien uur, kan hierin voorzien.

Niet langer gratis parkeren tijdens evenementen

Burgemeester en wethouders willen onderzoeken of kan worden overgegaan tot een digitaal systeem, waarbij bewoners het kenteken van het bezoekende voertuig kunnen aanmelden. Daarbij wordt een maximum gesteld aan het aantal uren.

Aan het gratis parkeren tijdens evenementen komt mogelijk een einde. Tot dusver kon tijdens de Vlootdag, het Straatfestival, de zaterdag van de Visserijdagen en de Zoutsloter Kerstmarkt gratis geparkeerd worden. Op nationale feestdagen blijft het parkeren vrij.