Beweegscan voor alle basisschoolleerlingen Waadhoeke

Naar aanleiding van een geslaagde pilot op de Martenaskoalle en CBS Mooitaki in Bitgummole gaat Beweegteam Waadhoeke op alle basisscholen in de gemeente een beweegscan aanbieden.

De beweegscan, ook wel de ‘MQ scan’, is een test die inzicht geeft in het beweegniveau van kinderen en de ontwikkeling van dat niveau.

De buurtsportcoaches leggen de test af wanneer zij op de school lesgeven. Aan de hand van de test geven zij advies aan de scholen. In de zomer worden de resultaten geëvalueerd.

Hindernisbaan

De kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar leggen een hindernisbaan af. Er zijn banen voor de onder-, midden en bovenbouw. De tijd die het kind loopt over de baan, de leeftijd en het geslacht bepalen uiteindelijk zijn of haar niveau.

Het niveau is ‘realtime’ inzichtelijk in een app voor de buurtsportcoaches. Zo zien ze snel of een kind uitblinkt, een gemiddeld bewegingsniveau heeft of wat extra hulp nodig heeft. De gegevens worden opgeslagen en bewaard in een beveiligde omgeving.

Op de pilotscholen was de beweegnorm verhoogd na het werken met de beweegscan.

Na de herfstvakantie is de MQ scan voor alle basisscholen beschikbaar.