Vijfentwintig jaar Harlinger zeemanskoor De Skúmkoppen

Harlingen - Het Harlinger zeemanskoor De Skúmkoppen viert het vijfentwintigjarig bestaan zondagmiddag 27 oktober vanaf 15.30 uur af met een jubileumconcert in de St. Michaelkerk.

Het zeemans– en shantykoor De Skúmkoppen organiseerde twee jaar na de oprichting in 1994 het eerste Harlinger shantyfestival. Het tweede Harlinger shantyfestival zit er aan te komen, al is nog niet bekend wanneer. Na de oprichting is Egbert Scheffer 23 jaar dirigent geweest van de Skúmkoppen. Hierna mocht Lesley Joosten het roer overnemen, maar na twee jaar besloot zij weer naar Canada te verhuizen en werd Jacob Sijtsma met ingang van januari 2019 de muzikale roerganger. Sinds 3 september is Sjoerd de Boer dirigent.

Het koor startte de repetities in cafe/bar Het Pypke in Harlingen maar verhuisde nog datzelfde jaar in verband met de groei naar de Schefferschool. Daarna volgden het Rode Kruisgebouw aan de Rozengracht, Het Ronddeel/Casa Cara gebouw aan de Midlumerlaan en sinds 2003 in Het Vierkant. Inmiddels bevat het repertoire ruim honderdzeventig liederen, kerstliederen en nog enkele bijzondere liedjes niet meegerekend.

Het koor wordt muzikaal begeleidt door drie accordeonisten en een violist. Het aantal koorleden bedraagt momenteel rond de vijftig, afkomstig uit de hele Noordwesthoek van Friesland. Het koor zingt meerstemmig en in diverse talen en treedt gemiddeld 22 keer per jaar op.

Aan het jubileumconcert wordt meegewerkt door Mannenkoor de West Aleta Singers van Terschelling. Dit koor is opgericht in 1974 en zingt naast zeemansliederen ook geestelijke, populaire en klassieke liederen.

www.skumkoppen.nl