Ichthuscantorij zingt evensong in De Haven

HARLINGEN - In het gebouw van CGKV De Haven aan de Noorderhaven wordt zondagmiddag 20 oktober (16.30 uur) een evensong gezongen door de Ich-thuscantorij. De Evensong is de dagelijkse gebedsdienst in de Anglicaanse kerk. In deze diensten staan lezingen, gebeden en vooral de muziek centraal. Een groot deel van de liturgie is gezongen.

In Nederland wordt steeds vaker een evensong gezongen en dan niet dagelijks, maar vooral op de zondag. Geke en Sjouke Bruining zijn al vele jaren voortrekkers op dit gebied. Al sinds 1990 gaan zij met diverse koren naar Engeland om daar tijdens de vakantie van het kathedrale koor de dagelijkse diensten te zingen.

Ook in Nederland zijn zij zeer actief. Zo wordt elke tweede zondag van de maand in Leeuwarden door een projectkoor in de grote kerk van Leeuwarden een evensong o.l.v. Geke Bruining gezongen.

De Ichthuscantorij zong al regelmatig evensongs in de Michaelskerk te Harlingen, maar zal nu ook in De Haven dit soort diensten regelmatig verzorgen.

Tijdens de evensong van 20 oktober zal muziek gezongen worden van Herbert Brewer, Thomas Attwood, Hylton Stewart, John Reading en John Goss. De volgende evensong is op 17 november.