Open maaltijd in Martinikerk krijgt vervolg

FRANEKER - In de Martinikerk kon dinsdagavond samen worden gegeten. De open maaltijd gold als afsluiting van de week van de eenzaamheid.

Vanuit de gezamenlijke kerken van Franeker was hier aandacht voor en de maaltijd was een succes. Samen een maaltijd nuttigen was volgens ds. Ypma ook wat Jezus deed als Jezus spreekt over het avondmaal. Iedereen samen en gelijk.

Deze maaltijd is voor de organisatie een opmaat naar meer continuïteit en aandacht voor mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Het enthousiasme van de deelnemers draagt ook ook bij om jaarlijks meerdere van deze maaltijden te gaan organiseren.