Meidoorns vol rode bessen: strenge winter?

Het is Hieke Joostema-Greidanus opgevallen dat er heel veel bessen aan de meidoorn hangen. Volgens een oude volkswijsheid zou dat duiden op een strenge winter.

Een meidoorn bloeit in het voorjaar en draagt in de herfst rode bessen. Omdat de boom doorns heeft, is deze ook een ideale broedplaats voor vogels. Meidoorns mogen niet worden gekapt omdat het een beschermde boom is.

De meidoorns komen in Friesland veel voor en zijn ook te vinden langs de ijsbaan in Berltsum. Overdadig veel rode bessen aan de meidoorns - zo was vroeger de zegswijze - duidt op een strenge winter.