FOTO'S | Waadhoeke bindt de strijd aan met eenzaamheid

WINSUM – Met als motto ‘Waadhoeke zegt nee tegen eenzaamheid’ ging de Werkgroep Eenzaamheid aan de slag. Donderdag tekenden zesendertig organisaties het manifest ‘Nee tegen eenzaamheid’. De eenzaamheid in Waadhoeke bleek na onderzoek groter dan in de rest van de provincie. Hoe de organisaties de eenzaamheid te lijf willen gaan, werd echter niet echt duidelijk.

,,De noodzaak om wat aan eenzaamheid te doen is groot, met verschillende organisaties binnen het sociaal domein is de ernst van het probleem in kaart gebracht. We zijn geschrokken van de cijfers, het aantal eenzamen in Waadhoeke is groter dan in de rest van de provincie. Het is een complex verhaal, geen eenzame is gelijk, er is niet voor iedereen een passende oplossing. Met dat hele verhaal hebben we toegewerkt naar dit manifest. Er moet en er kan wat gebeuren, het is geweldig om samen met jullie de aftrap te mogen maken,’’ zo luidde de inleiding van de werkgroep donderdag in de kerk in Winsum.

Historicus Josse Pietersma greep het boek van koningin Wilhelmina aan om de complexiteit van eenzaamheid aan te geven, ‘Eenzaam maar niet alleen’: ,,Ik ben niet single, ben geen weduwnaar met een paar kinderen. Toch heb ik momenten dat ik me eenzaam voel. Zo zat ik aan tafel met mijn vrouw en mijn zoon en wilde mijn verhaal doen over mijn werk. Maar mijn vrouw vroeg waarom ik de wasmachine niet leeg gehaald had en mijn zoon zat vol van een game. Ik kon mijn verhaal niet kwijt en voelde me op dat moment eenzaam.’’  

Een lange rij organisaties als woningcoöperaties, zorginstellingen, kerken, gezondheidscentra en enkele politieke partijen ondertekenden het manifest. Boukje Tol tekende als wethouder van de gemeente Waadhoeke: ,,Der komme hiele goeie inisjatieven fanút de wurkgroep. Net allinnich by âlderen is iensumens in probleem, mar ek hieltyd mear by jongeren. In moai foarbyld is de Skûle, dy wurkje op de wurkflier en kinne der hannen en fuotten oan jaan. Mar ek sels kin je der wat oan dwaan, sjoch ris faker nei ien dy’t allinnich is om.’’

De Skûle vraagt zich ook af hoe ze mensen in kunnen zetten en geeft als enige een voorbeeld: ,,Hoe kinne wy minsken ynsette? It komt by eltsenien foar. Jongeren bygelyks sitte in soad mei harren tillefoan. Se sitte wol by elkoar, mar prate net mei elkoar, kommunisearje allinnich mar fia de tillefoan. Ek dat kin minsken hiel iensum meitsje. Ien op ien mei inoar prate wurdt dan best lestich. Derom wolle we meidwaan oan ‘April is stil’, in moanne sûnder smartphone troch it libben gean. Sjen om sa ta gesprekken te kommen.’’

Roelof Santing is lid van de werkgroep maar spreekt ook namens de Christen Unie. De werkgroep: ,,Het is volgens God niet goed dat de mens alleen is. Iedereen zou eens in zijn eigen omgeving aan een ander moeten vragen ‘Joh, wat houdt jou nu bezig?’, oprechte belangstelling in een ander tonen.’’

In Winsum tekenden zesendertig organisaties het manifest: ,,Een mooi begin, maar ons doel is nog een paar meer. Het kunnen er nog meer worden want een aantal organisaties heeft nog niet gereageerd. We gaan voor minimaal vijftig ondertekenaars. We doen het met elkaar en kunnen het ook alleen maar met elkaar. Een oplossing is er niet en oplossen kunnen we het niet, maar we kunnen er wel wat aan doen.’’

Meer over de werkgroep en het manifest is te lezen op https://zegneetegeneenzaamheid.nl/