Subsidie ‘75 jier frijheid’ voor theaterstuk over overval door knokploeg Sexbierum

SINT ANNAPAROCHIE - Het theaterstuk over de overval door de knokploeg uit Sexbierum waarbij het bevolkingsregister van Sint Annaparochie werd veilig gesteld, is een van de tien projecten die subsidie krijgen in het kader van ‘75 jier frijheid Fryslân. Provinsje Fryslân stelt €400.000 beschikbaar.

De overval werd gepleegd in de nacht van 25 op 26 september 1943. Met de actie werd getracht te voorkomen dat de mannen die verplicht in Duitsland tewerk werden gesteld, zouden worden opgepakt. De overval werd uitgevoerd door een knokploeg uit Liauckemastate in Sexbierum. De verzetsstrijders kwamen uit de huidige gemeentes Waadhoeke en Harlingen en ook de burgemeester speelde een belangrijke rol. De overval werd verraden en zeven leden van de knokploeg werden in februari 1944 gefusilieerd. In het voormalige gemeentehuis van het Bildt herinnert een glazen plaquette aan het drama. De voorstelling wordt 4 keer opgevoerd op de plek waar de overval plaatsvond. Voor het project wordt €20.000 beschikbaar gesteld.

Een ander project is ‘De terugkeer van de Joodse kinderen’. 210 Joodse kinderen die in 1942 en 1943 uit Amsterdam naar Fryslân werden gesmokkeld, worden, voor zover ze nog in leven zijn, uitgenodigd om nog een keer naar Fryslân te komen. Om de oorlog te gedenken en de vrijheid te vieren.

Ferhalen te Plak brengt historische verhalen terug naar hun oorspronkelijke omgeving en combineert dit met beeld, geluid, foto's, afbeeldingen, voorwerpen en archiefstukken. Op zes locaties worden iconische verhalen gerealiseerd in onder meer Pingjum, Appelscha, Sondel, Dronrijp, Leeuwarden en Echten.

Andere projecten die subsidie krijgen zijn een herdenking van de overval op de Blokhuispoort, een wandel- en beleeftocht rond wapendroppings en een bevrijdingsroute door het Kazemattenmuseum op Kornwerderzand. Deze route voert door verschillende kazematten en bunkers en is een educatieve route over 75 jaar vrijheid.