Gebiedsteam keert terug naar Menaam

FRANEKER – Menaam verdween een tijd geleden van de kaart als locatie voor het gebiedsteam van gemeente Waadhoeke, het team verhuisde naar Franeker. Rond 15 oktober keert het gebiedsteam terug, tot verwondering van Anita Mast van Gemeentebelangen. Het besluit om terug te keren naar Menaam was de raad niet bekend.

Tijdens het vragenuurtje, onderdeel van de raadsvergadering, stelde Mast de vraag of het juist was wat zij in de wandelgangen had vernomen: dat het gebiedsteam terug zou keren naar Menaam. Ook vroeg Mast wat de kosten waren, waarom de raad niet op de hoogte was gesteld en of het pand op het moment van de verhuizing naar Franeker ook al beschikbaar was.

Wethouder Caroline de Pee antwoordde dat achteraf de verhuizing waarschijnlijk niet nodig was, maar dat dat achter gemakkelijk te stellen is: ,,Nee, de verhuizing van het gebiedsteam naar Franeker was niet nodig geweest. Op dat moment wilde de eigenaar minder ruimte verhuren dan nu het geval is. Ook was hij nu bereid het gebouw aan te passen. Rond 15 oktober is het gebiedsteam terug, goed nieuws voor Menaam!’’ Het gebiedsteam zal verhuizen naar het pand waar voorheen de taxicentrale gevestigd was, aan het Moolnersrak tegenover de Poiesz supermarkt. Op de vraag van Mast waarom de raad niet op de hoogte was, was het antwoord van De Pee dat de verhuizing pas een week rond was. Raar volgens Mast: ,,Ze zijn daar al een hele tijd aan het verbouwen, dus het lijkt me raar dat het pas een week rond is.’’ De huur van het pand bedraagt volgens De Pee 32.000 euro op jaarbasis. De Pee vertelde verder dat er schot lijkt te zitten in de verkoop van het historische gemeentehuis.

 

Eenzaamheid

Dit Bloem van de ChristenUnie stelde vragen over het actieplan ‘Waadhoeke zegt Nee tegen eenzaamheid’: ,,Het aantal mensen wat zich eenzaam voelt, is in Waadhoeke bovengemiddeld hoog. Is de wethouder op de hoogte van de stand van zaken van het manifest en het bijbehorend actieplan? Gaat de gemeente het manifest en het actieplan ondersteunen door deze op 3 oktober te ondertekenen?’’ Wethouder Boukje Tol: ,,Het is een prachtig burgerinitiatief, de gemeente staat in de ‘actieve stand’. We zijn onder de indruk van wat ze organiseren en bewerkstelligen. We willen graag een aandachtsfunctionaris, we hebben prima mensen in het gebiedsteam die daar geschikt voor zijn. Daarnaast is de Skûle ook aangehaakt, eenzaamheid is niet alleen een probleem bij ouderen, maar ook erg onder jongeren. We gaan het actieplan op alle mogelijke manieren uitvoeren.’’

 

Bert Vollema geïnstalleerd

Tijdens de vorige raadsvergadering werd afscheid genomen van FNP-raadslid Sijbe Knol, die naar Provinciale Staten is gegaan, deze vergadering werd zijn opvolger geïnstalleerd. Melkveehouder Bert Vollema uit Tzum volgt Knol op. Met een 'Dat ferklearje en ûnthjit ik' legde Vollema zijn eed als nieuw FNP-raadslid af waarna hij bloemen ontving uit handen van burgemeester Marga Waanders.