Belastingcheck in gemeente Harlingen zorgt voor terugvordering van 42.700 euro bij de Belastingdienst

Door het uitvoeren van een belastingcheck, onder bijstandsgerechtigden en deelnemers aan een schuldhulpverleningstraject in de gemeente Harlingen, is er dit jaar voor 57 inwoners een verzoek tot terugvordering ingediend bij de Belastingdienst. De terugvordering bedraagt een totaal van €42.700 euro.

Doel van de belastingcheck is de te veel betaalde inkomstenbelasting en niet ontvangen toeslagen, waar men wel recht op had/heeft, terug te vorderen bij de Belastingdienst. De gemeente Harlingen liet de belastingcheck in juni en juli uitvoeren door bureau Casiz.

In totaal lieten 146 personen een check uitvoeren. Bureau Casiz heeft gekeken naar mogelijkheid tot terugvordering over de afgelopen vijf jaar. In totaal bleken dus 57 inwoners recht te hebben op een teruggaaf.

In het bestuursakkoord heeft het college van B&W opgenomen de belastingcheck jaarlijks te willen aanbieden aan bijstandsgerechtigden en deelnemers aan een schuldhulpverleningstraject.