Leerlingen uit Kroatië en Letland te gast op AMS Franeker

FRANEKER - Een groep van twaalf leerlingen en enkele docenten zijn va n 16 tot en met 20 september te gast bij CSG Anna Maria van Schurman in Franeker. Zij zijn hier in het kader van het Erasmus+-project ‘Intercultural education for mutual acceptance and solidarity’.

Samen met een groep leerlingen en docenten van de AMS dompelen de buitenlandse gasten zich deze week onder in de Nederlandse én Friese cultuur. Internationalisering is een vast onderdeel binnen het meertalig voortgezet onderwijs (mvo) dat de AMS leerlingen als keuzemogelijkheid biedt.

Het project ‘Intercultural education for mutual acceptance and solidarity’, mogelijk gemaakt door het Erasmus+-subsidieprogramma van de Europese Unie en door de AMS geschreven en gecoördineerd, omvat twee bezoeken van AMS-leerlingen en -docenten aan Letland (april 2019 en maart 2020) en Kroatië (februari en november 2019), en twee bezoeken van leerlingen en docenten uit Letland en Kroatië naar Nederland (september 2019 en mei 2020).

Taal, cultuur, identiteit, wederzijds begrip, tolerantie, samenleven en leren van elkaar in een multiculturele maatschappij staan in het project centraal. Vooruitlopend op deze week hebben de leerlingen in het kader van mvo gewerkt aan een project over migratie door de tijd heen.

Van Rijksmuseum tot skûtsjesilen

Het gezelschap bezoekt onder meer het Rijksmuseum en het Anne Frank Huis in Amsterdam. Ter voorbereiding op het bezoek aan het Anne Frank Huis staat een lezing door een gastspreker van het Herinneringscentrum Kamp Westerbork op het programma. Omdat ook de Friese taal, cultuur en identiteit integraal onderdeel zijn van het mvo-programma op de AMS, ontbreken ook skûtsjesilen in Earnewâld, praamvaren door Leeuwarden en een educatief programma in het Fries Museum niet. Het gezelschap sluit de week af met een etentje op een oud-Hollands pannenkoekschip.

Verschillen

Janice Hoekstra, mvo-coördinator en docent Engels, en Betul Aslan, coördinator internationalisering op de AMS, zetten zich met hart en ziel voor het project in. Janice: ,,Je ziet de leerlingen groeien tijdens het uitwisselingstraject. Ze gaan op een heel andere manier kijken. Naar de school, en naar de mensen en de wereld om hen heen. Het besef dat het oké is om verschillend te zijn en andere gebruiken, normen en waarden te hebben, zit soms in kleine dingen. En wat zo leuk is: er zijn zelfs gastgezinnen uit de verschillende landen die na het project bij elkaar op vakantie gaan. Een prachtig voorbeeld van waar het Erasmus+-programma voor is bedoeld: in één Europa van en met elkaar leren en samenleven, met alle verschillen die er zijn.”

Meertalig voortgezet onderwijs is sinds drie jaar een succesvol concept op de AMS. Binnen het mvo-programma – mede mogelijk gemaakt door de provincie Fryslân – volgen de leerlingen naast vakken in het Nederlands ook (steeds meer) vakken in het Engels en Fries. De school biedt mvo aan vanuit de overtuiging dat het geven van vakken in een tweede en derde taal de algemene ontwikkeling van leerlingen stimuleert.