Brug Dronryp maakt krakend geluid, tot ergernis van omwonenden

De nieuwe brug over het Van Harinxmakanaal in Dronryp maakt een knappend, krakend geluid bij het openen en sluiten. Dat is bij meerdere Rypsters binnenshuis te horen en wordt als storend ervaren.

Aannemer Oosterhof-Holman erkent het probleem. Het zou gaan om een afwijking van maar enkele millimeters. Het bedrijf onderzoekt nu wat de oorzaak kan zijn en welke oplossing er moet komen.

Daar is nog geen uitsluitsel over, vertelt voorzitter Peter Tanghe van Dorpsbelang.