Publiekscollege over geschiedenis van psychiatrie in Franeker

FRANEKER - Het publiekscollege van 25 september van de Academie van Franeker wordt gegeven door Roger P. Wind. Geïllustreerd met oude foto’s gaat hij in vogelvlucht door die geschiedenis van de psychiatrie van 1851 tot nu.

Roger P. Wind studeerde theologie in Kampen en Edinburgh. In 1981 werd hij bevestigd als gereformeerd predikant en aangesteld als geestelijk verzorger in het Psychiatrisch Ziekenhuis in Franeker. In 2015 is hij met pensioen gegaan.

Noem de naam Franeker en elke Fries zal direct denken aan psychiatrie. ‘De’ PZ is nog steeds voor velen een begrip, hoewel de kennis over wat er achter die muren gebeurt en gebeurde dikwijls minimaal is. De psychiatrie heeft lang geleden onder het stigma van eindstation: Enkele reis Franeker. Zo erg is het nu niet meer, maar veel patiënten lijden nog steeds onder het taboe dat rust op een psychiatrische behandeling.

Zoals alles in de samenleving heeft ook de psychiatrie enorme ontwikkelingen ondergaan sinds de komst van de eerste patiënten in 1851. Het is niet eenvoudig om met de ogen van nu een goed beeld te krijgen van die tijd. Maar wat wel opvalt is dat vanaf het allereerste begin de medemenselijkheid en de gastvrijheid belangrijke uitgangspunten waren. Dat was niet altijd zichtbaar, ook al vanwege de beperkte middelen voor behandeling waarover men beschikte.

Tijdens het laatste jaar van de Tweede Wereldoorlog werden deze mede-menselijkheid en gastvrijheid tot het uiterste op de proef gesteld door het transport op last van de bezetters van honderden patiënten uit Zuidlaren en Bennebroek naar Franeker.

De ontwikkeling van psychofarmaca na de oorlog en de decentralisatie van de zorg over de provincie van de laatste decennia hebben de psychiatrie in Franeker ook weer een heel ander gezicht gegeven. Behandeling vindt nu veel meer plaats op basis van de triade Patiënt-Familie-Behandelaar.

Het publiekscollege start om 20.30 uur in de collegezaal van de Academie van Franeker aan de Breedeplaats 1. Kaarten zijn een half uur voort aanvang verkrijgbaar bij Café De Doelen. Aanmelden: info@academiefraneker.nl. Vermeld daarbij naam, het aantal personen en het college waar het om gaat.