Bewoners De Bleek op zoek naar duurzame energievoorziening

FRANEKER - Als een van de eerste wijken binnen gemeente Waadhoeke gaat De Bleek onderzoeken hoe de bewoners met hun huizen kunnen overstappen op een andere, meer duurzame energievoorziening.

De Franeker wijk ‘de Bleek’ werkt samen met de gemeente en adviesbureau Royal HaskoningDHV aan het project ‘Wijken van de Toekomst’. Het eerste Enerzjy-Wurkplak voor ‘De Bleek’ vond plaats op 8 juli. Tijdens deze avond hebben betrokken partijen gekeken naar verschillende opties voor het duurzaam maken van de wijk. De uitdaging voor de huizen rondom voormalig bleek- en kaatsveld blijkt gelijk al als je beseft dat de bouwperiode van de meeste huizen op deze plek stammen uit begin 1900. Veel huizen zijn dus meer dan 100 jaar oud en voldoen niet bepaald aan de huidige strenge isolatienormen. Dat maakt adviesbureau Royal HaskoningDHV ook gelijk duidelijk aan de aanwezige bewoners. De meeste huizen worden geclassificeerd met het energie-label ‘F’ of ‘G’ en zijn vaak lastig en/of kostbaar om goed te isoleren om bijvoorbeeld op energie-label ‘B’ uit te komen. Dat is belangrijke informatie om te weten. Het kiezen voor bepaalde warmtepompsystemen is onder de huidige omstandigheden van de huizen weinig zinvol.

Gasnet

Bij de eerste bijeenkomst in De Franeker Poort is ook een vertegenwoordiger van netwerkbeheerder Alliander aanwezig. Die weet op zijn beurt weer interessante informatie over het huidige gasnet in de buurt te vertellen. Dat netwerk is grotendeels afgeschreven. Het algemene standpunt van Liander is dat er geen investeringen meer gedaan worden in tijdelijke gasnetten. Dit verdient dus de nodige aandacht bij het kiezen van de verschillende warmteopties. Een saillant detail hierbij is dat er werkzaamheden gepland zijn voor de waterleiding in deze wijk. Die overlappen voor een klein gedeelte met zogenaamde grondroeringsgevoelige leidingen.

Electriciteitsnet

De huidige belasting van het elektriciteitsnet is relatief laag. Bij een switch naar het zogenaamde All Electric verwarmen moet er worden geïnvesteerd in het elektriciteitsnet. Een deel van de kabels moet worden vervangen. De totale geschatte kosten voor de aanpassing in de netinfrastructuur bedragen zijn daarbij in kaart gebracht door Aliander.

Alternatieven

Voor de wijk De Bleek en omgeveing zijn een viertal alternatieve warmtevoorzieningen in kaart gebracht door adviesbureau Royal HaskoningDHV. Dat betreft allereerst een keuze voor volledig elektrisch. De woningen moeten dan extra isolatiemaatregelen nemen en het elektriciteitsnet zal verzwaard moeten worden. In de regel is deze optie vrij kostbaar. Er ligt een forse isolatieopgave om alle woningen op label B te krijgen.

Een tweede optie is de keuze voor zogenaamde Hoge/lage temperatuur warmte: Er is potentie voor geothermie in Franeker, er is een vergunning aangevraagd voor onder meer dit gebied. Daarnaast is er op het nabijgelegen bedrijventerrein een potentiele warmtebron met restwarmte in de nabijheid (kartonfabriek Huhtamaki).

Bij optie drie komt toch weer gas om de hoek, maar dan groen gas. Dat is duurzaam gas. Groen gas is een optie die weinig tot geen aanpassingen vergt aan woningen of gasnet, maar vereist wel een duurzame bron. Het omliggende gebied van Franeker heeft potentie voor de opwek van groen gas, aldus het adviesbureau.

De laatste en vierde mogelijkheid is de keuze voor hybride systemen. Deze is doorgaans goedkoper dan volledig elektrisch, maar vergt mogelijk alsnog een verzwaring van het net in combinatie met groen gas en/of waterstof wellicht een interessante optie om nader uit te werken.

Zonnepanelen

Al met al leverde deze eerste bijeenkomst voldoende stof tot een levendige discussie. Daarbij kwam ook nog uitdrukkelijk de benutting van lokale warmtebronnen ter sprake. Die blijken er ook in ruime mate te liggen: denk aan Huthamaki, maar ook het industrieterrein Oost. Dat terrein blijkt maar liefst ruimte te kunnen bieden aan 16.000 zonnepanelen.

Alle opties zullen verder uitgewerkt en besproken worden bij de volgende bijeenkomst, maandag 23 september om 20.00 uur in De Stadspoort van Franeker. Bewoners van De Bleek en omgeving zijn welkom om deze sessie bij te wonen en mee te discussiëren.