Parturen Van der Bos en Tuinenga winnen Oldehovepartij

LEEUWARDEN – De laatste kaatswedstrijd van het seizoen werd zondag verkaatst in Leeuwarden, traditioneel wordt het seizoen afgesloten met de Oldehovepartij. Zowel de heren als de dames kwamen in actie en kaatsten een door-elkaar-loten wedstrijd. Gert-Anne van der Bos en Ilse Tuinenga wonnen met hun parturen en werden gekozen tot koning en koningin.

Bij de heren ging de winst naar Gert-Anne van der Bos, Hyltje Bosma en Laas Pieter van Straten. Tot 3-3 ging het gelijk op in de finale tegen Menno van Zwieten, Renze Hiemstra en Thomas van Zuiden. Daarna pakte partuur Van der Bos door en won met 5-3, 6-2. Enno Kingma, Taeke Triemstra en Pieter Jan Leijenaar werden derde. Zij verloren de halve finale van partuur van Zwieten.

 

Het jaarklassement werd gewonnen door Tjisse Steenstra. Tweede werd Gert-Anne van der Bos en de derde prijs in het klassement was voor Taeke Triemstra.

 

Voor Dylan Drent en Daniël Iseger zat het seizoen er al op, zij waren er in Leeuwarden niet bij. Drent heeft een schorsing van twee wedstrijden vanwege het feit dat hij de horeca-partij kaatste terwijl hij volgens de KNKB reglementair in Easterein de hoofdklassewedstrijd door-elkaar-loten had moeten kaatsen. Iseger kreeg een schorsing van maar liefst vijf wedstrijden. Een omstreden schorsing, Iseger voerde bij de strafcommissie het argument aan, dat Tetman van der Meulen volgens het reglement niet het recht had om een rapportage op te stellen voor een overtreding die tijdens een wedstrijd is begaan. Dat recht is volgens het Kaatsreglement voorbehouden aan de scheidsrechter en de vereniging. De strafcommissie veranderde daarop in de meest recente uitspraak de aanklacht “kaatsen tijdens een schorsing” in “onbehoorlijk gedrag” en strafte Iseger alsnog. Daniël Iseger mag nogmaals tegen de straf in beroep.

 

Ilse Tuinenga, Imke van der Leest en Louise Krol winnen bij de dames

 

Ilse Tuinenga, Imke van der Leest en Louise Krol hebben bij de dames de Oldehovepartij gewonnen. In de finale wonnen zij met 5-2, 6-6 fan Anne Berber Zeinstra, Lotte Delgrosso en Manon Scheepstra. De derde prijs was voor Tineke Dijkstra, Jeska Terpstra en Harmke Siegersma. Voor Imke van der Leest afscheid van het kaatsen op het hoogste niveau met een krans, het was haar laatste wedstrijd. Van der Leest won driemaal de Frouljus PC.

Het jaarklassement werd gewonnen door Manon Scheepstra, tweede werd Ilse Tuinenga en Sjanet Wijnia eindigde op de derde plaats.