Pearkekeatsen in Zurich

ZURICH - Het pearkekeatsen in Zurich telde zondag 8 september 23 duo’s. De wedstrijd is de laatste kaatspartij van dit seizoen van Kaatsvereniging Zurich.

Uitslag:

A-klasse: 1e prijs: Marije Miedema, Oane Wind; 2e prijs: Agnes Engelsma, Willem Miedema.

B-klasse Winnaarsronde: 1e prijs: Francien Alberda, Rick Alberda; 2e prijs: Hildy Oomen, Patrick Kramer; 3e prijs: Gretha Sinnema, Owb Pomthong; 3e prijs: Claudia Vlieger, Tjarrie Hamhuis.

B-klasse herkansingsronde 1e prijs: Grieta Veninga, Wiebren Joustra; 2e prijs: Anja Junior, Pieter Alberda; 3e prijs: Gretha Waterlander, Jeen Waterlander.

C-klasse 1e prijs: Jaquelien Wiersma, Stan Waterlander; 2e prijs: Geartsje Stegenga, Theun Folkertsma; 3e prijs: Baudien Veldman, Dany van Eik.