Vier aannemers testen met innovatief asfalt op zeedijk

Aannemersbedrijven Boskalis, Abbink Terschelling, Heijmans en Strukton Civiel testen de komende jaren op uitnodiging van Wetterskip Fryslân innovatief asfalt op de zeedijk tussen Zwarte Haan en Westhoek en op de Noorderpier in Harlingen.

Voor de tests zijn op beide locaties gaten van 1500 vierkante meter uitgefreesd. Die gaten vullen de aannemers met verschillende asfaltmengsels onder meer om de duurzaamheid op de proef te stellen en om te kijken of asfalt deels hergebruikt kan worden.

Nieuwe technieken voor het asfalt zijn van groot belang omdat het asfalt op een groot deel van de zeekering aan vervanging toe is. Het ligt er soms al dertig jaar en begint nu mankementen te vertonen. Op sommige plekken is het asfalt zelfs afgekeurd. In de tussentijd is er echter weinig aan de techniek veranderd, terwijl bij het Wetterskip de wens bestaat om het anders te doen.

De komende jaren worden de stroken uitgebreid gemonitord. Dat gebeurt binnen van te voren vastgelegde wettelijke kaders om geen afbraak te doen aan de veiligheid van de zeekering.

Het onderzoek naar asfaltbekleding vindt plaats vanuit de Projectoverstijgende Verkenning Waddenzeedijken (POV-W). Onder deze vlag voeren de waterschappen Hunze en Aa’s, Noorderzijlvest en Wetterskip Fryslân samen twaalf verschillende onderzoeken uit naar innovatieve dijkconcepten langs de Waddenzee.