Coördinator Bildts Aigene komt in 2020

De Stichting Bildts Aigene, die opkomt voor versterking en behoud van de Bildtse taal en cultuur, krijgt in 2020 weer een coördinator. De functie is vacant en was reden om de werkwijze opnieuw te bekijken.

Vastgesteld is dat de banden met de Fryske Akademy en de Afûk aangehaald moeten worden. Voor de coördinator is 20.000 euro per jaar beschikbaar. Omdat dit bedrag dit jaar niet is uitgegeven geeft de gemeente Waadhoeke toestemming dit in te zetten voor professionele ondersteuning.