De zomer voorbij thema Mantelzorgcafé Plus

FRANEKER - Het Steunpunt Mantelzorg Waadhoeke organiseert voor woensdag 18 september een Mantelzorgcafé PLUS met als thema ‘De zomer voorbij’.

Dit mantelzorgcafé PLUS is bedoeld als ontmoetingsplek voor mantelzorgers van mensen met psychische problematiek in de regio Noordwest-Friesland. In een informele sfeer worden ervaringen en tips uitgewisseld.

Het mantelzorgcafé PLUS is in de Skûle Welzijn aan de Godsacker in Franeker, ’s avonds van 19.00 tot 20.30 uur. Aanmelden voor deze avond is verplicht en kan bij Ignatia Veltman: 0517- 393750 of met een mailtje naar i.veltman@deskule.nl.