Nieuwe Cultuurmenu voor basisscholen Waadhoeke

FRANEKER - In De Koornbeurs vindt woensdag de presentatie plaats van het nieuwe Cultuurmenu voor basisscholen. Het is het aanbod aan culturele activiteiten waaruit scholen voor hun leerlingen kunnen kiezen.

Het Cultuurmenu bestaat uit een basismenu dat is toegesneden op de verschillende leerjaren in het basisonderwijs. Zo gaan kleuters bijvoorbeeld het komende jaar naar een kindervoorstelling van Tryater, groep 3 en 4 brengen een bezoek aan een (kunst)galerie in de buurt, de middenbouw bezoekt het planetarium of De Koornbeurs en bij de bovenbouw staat het menu in het teken van 75 jaar vrijheid met een bezoek aan de bunker Koehoal. 

Naast het basismenu bieden verschillende culturele instellingen en kunstenaars aansluitende menuonderdelen aan. Zo biedt verhalenverteller Frank Belt bijvoorbeeld een gespreksvorm aan over hoe het is om als joods kind op te groeien in de oorlog met een aanvullende workshop verhalen vertellen, die aansluit op de invulling van het basismenu voor de bovenbouw.

Het Cultuurmenu is opgebouwd vanuit de gedachte dat we kinderen iets willen leren door het ze mee te laten maken of door het ze zelf te laten doen, zodat ze anders gaan kijken naar hun omgeving.

Om het menu makkelijk aan te laten sluiten bij reguliere lessen kunnen leerkrachten een beroep doen op Meimakkers: medewerkers van KEK2 die ondersteunen bij het maken van verbinding tussen leerkracht, school en culturele aanbieder.

Het aanbod is samengesteld door Seewyn en KEK2  (de Friese versie van Cultuureducatie met Kwaliteit) in samenwerking met leerkrachten en aanbieders van cultuureducatie. Het Cultuurmenu is mede mogelijk door financiële steun van gemeente Waadhoeke, Seewyn, KEK2 (onderdeel van Keunstwurk) en alle basisscholen.