De Bútsoekers staan weer in de startblokken

Sint-Annaparochie - Waadhoekekoor de Bútsoekers begint dinsdag 3 september in MFC Ons Huis het nieuwe seizoen met een open repetitie voor belangstellenden.

De zangers van De Bútsoekers pakken dinsdag de draad van het oefenen weer op. Om half acht begint de eerste repetitie in Ons Huis in Sint-Anne en die is open voor iedereen die wil komenmeezingen. Wie liever eerst eens wil leuisteren is ook welkom. Wat maakt Waadhoekekoor de Bútsoekers zo bijzonder? Daar is allereerst het begeleidingscombo, dat behoort tot de beste van Friesland.

Basis

Tseard Nauta, Joop Schulp, Johannes Fokkema en Sybe Krol zorgen voor een stevige en stimulerende basis. Dan is er dirigente Marijke Rodenburg. Zij vormt al twaalf jaar uit heel gewone stemmen een bijzonder mooie koorklank. Bovendien kan ze zelf goed zingen: bij optredens in de provincie laat zij dit dikwijls horen. Ook niet onbelangrijk – uiteraard - zijn de koorleden zelf. Zo’n dertig man beleven tijdens repetities en optredens veel plezier met elkaar: de dinsdagavond is dikwijls een feestje.

Voor het komend seizoen staan er al weer tien optredens gepland. Mensen in Swichum, Ferwert, Franeker, Menaldum, Dronrijp - en wijde omtrek - kunnen met eigen oren horen hoe enthousiast de mannen zingen. En hoe gevarieerd de liedkeuze is. Liedjes van Elvis en Cliff, van de Beatles en de Beach Boys, maar ook ontroerende Fries- en Nederlandstalige liedjes staan op het repertoire.

Meezingconcerten

Tijdens zogenaamde meezingconcerten is te horen hoe aanstekelijk deze aanpak werkt: het publiek zingt overal uit volle borst mee met evergreens als Het land van Maas en Waal of met een Medley ‘uit de oude doos’. Zondag 19 januari 2020 verzorgen de Bútsoekers in MFC Ons Huis in Sint-Annaparochie hun eigen thuisconcert.