Fumo onderzoekt grond vol rommel in weiland bij Wjelsryp

WJELSRYP - De grond die is gebruikt om een weiland aan het Heechhout bij Wjelsryp op te hogen is niet verontreinigd, maar bevat wel veel rommel. Medewerkers van de Fumo gaan woensdag bekijken hoeveel bodemvreemd materiaal er ligt, waarna de eigenaar donderdag kan beginnen met het opruimen.

Zowel gemeente Waadhoeke, de Friese Milieu Federatie (FMF) als de Fumo (Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing) hebben de laatste dagen diverse telefoontjes ontvangen van verontruste Wjelsripers en passanten over de grote hoeveelheid rommel die was meegekomen bij het ophogen van het weiland.

Schone grond

Medewerkers van de Fumo hebben inmiddels een eerste onderzoek ingesteld. Daaruit is gebleken dat het om grond gaat die vrijkwam bij het uitbaggeren van een sloot in opdracht van Wetterskip Fryslân. De grond is toen onderzocht op de aanwezigheid van chemische verontreiniging. Omdat die niet is aangetroffen, is de grond geschikt verklaard volgens de wet Bodembescherming en kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor het ophogen van een weiland.

,,Alleen bij het uitrijden bleek de grond wel erg veel wat wij noemen bodemvreemd materiaal te bevatten. De leverancier en de eigenaar van de grond zijn daar ook van geschrokken en zijn er allesbehalve blij mee. Wij begrijpen ook dat mensen zich ongerust maken als ze dit zien’’, zegt Jan Spiegelaar, afdelingshoofd Toezicht & Handhaving bij de Fumo.

Opruimen

,,We hebben contact gehad met de eigenaar en de leverancier en zij willen ook het liefst dat het zo snel mogelijk wordt opgeruimd. Maar wij hebben hen gezegd daar eerst mee te wachten zodat wij kunnen vaststellen om hoe veel bodemvreemd materiaal het gaat.’’

Dat onderzoek moet duidelijk maken of het toegestane percentage van 20 procent ‘bodemvreemd materiaal’ wordt overschreden en er gehandhaafd moet worden. ,,In dat geval willen we dat wel doen op basis van correcte gegevens en daar is dat onderzoek woensdag voor nodig.’’

Als de hoeveelheid rommel binnen de toegestane hoeveelheid blijft, begint de eigenaar donderdag meteen met het opruimen.