Gemeente Waadhoeke tevreden over cijfers theater De Koornbeurs

Theater De Koornbeurs in Franeker heeft een goed jaar achter de rug. Dat blijkt uit de voorlopige cijfers die de gemeente heeft vrijgegeven.

De Koornbeurs sluit het seizoen 2018-2019 af met een positief resultaat van circa 8.000 euro, bij een omzet van ruim 9 ton. Het resultaat is volgens afspraak met de gemeente toegevoegd aan de reserve.

Meer filmbezoekers

Ondanks langdurige ziekte van een van de medewerkers en minder inkomsten bij de kaartverkoop dan verwacht, is het theater erin geslaagd om niet onder de streep te eindigen. Dat komt vooral door een stevige stijging van het aantal filmbezoekers.

Het totaal bezoekersaantal van 18.200 verkochte kaarten valt uiteen in: 14.000 voor reguliere theatervoorstellingen en 4200 voor filmbezoek.

Van de omzet komt 450.000 euro uit subsidies en fondsen en 465.000 uit eigen inkomsten daarmee komt De Koornbeurs iets boven de 50 procent eigen inkomsten. Daarmee sluit het keurig aan bij het landelijk gemiddelde van de podia (56 procent gemiddeld eigen inkomsten), aldus de gemeente Waadhoeke.

Kosten gedekt

De totale kosten van de voorstellingen - 195.000 euro - werden zo goed als helemaal gedekt vanuit de opbrengsten van de kaartverkoop. Op de filmvertoningen werd een positief resultaat van 15.000 euro gerealiseerd. Binnen alle genres (theater, zondag-matinees en film -arthouse, familiefilms-) steeg het aantal bezoekers. Met dat resultaat is de Koornbeurs zeer tevreden.

Op 14 juni 2018 heeft de gemeenteraad besloten om de subsidie aan De Koornbeurs, voor de periode 2018- 2021, jaarlijks te verhogen met €75.000. Toen is aangegeven dat de gemeente regelmatig met het theater zou spreken over de gemaakte afspraken en de exploitatie. In de raad zijn toen door diverse raadsleden zorgen geuit over de mate waarin het theater de weg kan inzetten naar structurele verbetering van bezoekersaantallen en exploitatie.