Luzernevlinder gespot in Sexbierum

SEXBIERUM - Eeke Nauta ontdekte vorige week deze vlinder in de tuin in Sexbierum. Het is een luzernevlinder, waarschijnlijk de vrij zeldzame gele luzernevlinder die op de Rode Lijst staat.

Op de website van de Vlinderstichting wordt de gele luzernevlinder omschreven als een schaarse trekvlinder die vooral wordt waargenomen bij luzerne- en klavervelden in het zuidoosten van Nederland.

De gele luzernevlinder lijkt bijzonder veel op zuidelijke luzernevlinder en een zekere determinatie is volgens de Vlinderstichting niet altijd mogelijk. Daarnaast is er ook nog de oranje luzernevlinder.

De soorten staan op de Rode Lijst van trekvlinders, de lijst met soorten die uit Nederland verdwenen zijn of dreigen te verdwijnen.