Laatste Frouljus-PC partuur bekend

EASTEREIN - Het partuur van Serena Hovenga, Lobke Vlasbloem en Aluca Bouma is in Easterein winnaar geworden van de keats-off voor dames. In de finale werd met 5-1 en 6-2 gewonnen van Hester Zijlstra, Anke Winkel en Simona Kootstra.

De halve finale tegen Wybrig Bakker, Hiske Zeinstra en Fiera de Vries kostte heel wat meer moeite, zij werden pas op 5-5 en 6-0 verslagen. Fiera de Vries verving Melissa Hiemstra die vanwege een blessure af moest haken.

Hester Zijlstra, Anke Winkel en Simona Kootstra wonnen in de halve finale met 5-3 en 6-4 van Nicole Hempenius, Mintje Meintema en Miranda Scheffer.

De Frouljus PC is volgende week woensdag in Weidum.