Alzheimercafé over omgaan met dementie

FRANEKER – De eerste bijeenkomst in het nieuwe seizoen van het Alzheimer Café Noordwest Friesland heeft als thema ‘Dementie, hoe ga je ermee om?’

Martijn Schotkamp, gezondheidszorgpsycholoog van de Kwadrantgroep, zal vertellen over verschillende vormen en stadia van dementie. Het is echter vooral de bedoeling dat bezoekers na afloop naar huis gaan met veel praktische adviezen over hoe je nu met deze ziekte omgaat.

Bij de omgang met mensen met dementie moet met veel factoren rekening worden gehouden. Denk daarbij aan iemands levensgeschiedenis, persoonlijkheid, lichamelijk functioneren en de fysieke en sociale omgeving.

Deze avond zal geprobeerd worden het antwoord op deze vragen te koppelen aan een specifieke vorm en stadium van dementie, zodat alle aanwezigen hier wat aan hebben: wat doe je wel qua benadering en wat juist niet? Vanzelfsprekend zal er ook weer gelegenheid zijn voor uw vragen en persoonlijke ervaringen.

Het Alzheimer Café is dinsdag 27 augustus in woonzorgcentrum Saxenoord in Franeker. De zaal is open vanaf 19.00 uur, het programma begint om 19.30 uur.

Het Alzheimer Café Noordwest Friesland is een samenwerkingsproject van Stichting Alzheimer Nederland met Patyna, Stichting Palet, Noorderbreedte, Zorgcentrum het Bildt, Thuiszorg het Friese Land, Ouderenwerk Waadhoeke