Vakantiegevoel voor bewoners Westerpoort

FRANEKER - De mooiste ideeën ontstaan spontaan. Medewerkers van wooncentrum Westerpoort in Franeker hebben de campingweek geïntroduceerd om de vakantiesfeer naar binnen te halen.

Bewoners dronken koffie in en rond de tent, luisterden naar een optreden van Piet Rinsma uit Harlingen in de ‘campingkantine’, genoten van een barbecue en kregen echte campinghapjes aangeboden. Al die vakantie-activiteten waren voor de begeleiding een mooie aanleiding om samen met de bewoners te praten over vakantie en hoe dat vroeger ging.