Ook zonder goedgekeurde want kaatsen op Froumetpartij

Vrouwenparochie – Om meer kaatsers te trekken wordt de Froumetpartij in Vrouwenparochie opgesplitst in twee partijen: een waar de officiële regels gelden en een partij, bijvoorbeeld voor vriendenploegen, waarvoor minder strenge regels gelden.

Tradities zijn tradities, maar soms is het nodig om eens te breken met tradities, vindt het bestuur van de Commissie en KV Klaine Izak dat elk jaar op de derde zondag in augustus de Froumetpartij uitschrijft in Vrouwenparochie.

De Froumetpartij is een 1e klas KNKB partij waar de kaatsers graag mochten verschijnen. In het algemeen blijkt dat het aantal parturen voor dergelijke wedstrijden de laatste jaren daalt.

Wilde partijen populair

Voor kaatsen in ‘wilde partijen’ is wel meer animo. Om het kaatsen voor zowel kaatsers als voor het publiek weer een impuls te geven heeft de kaatscommissie in nauw overleg met de KV Klaine Izak en KNKB gekozen voor een nieuwe opzet op deze derde zondag in augustus.

Een opzet waarbij meer kaatsers de kans krijgen om op 18 augustus het perk te betreden in Vrouwenparochie. Er zal nu in twee categorieën en dus in twee wedstrijden worden gekaatst.

Ongekeurde want

In de ene wedstrijd wordt door een tiental uitgenodigde geselecteerde 1e klasse parturen gestreden om de prijzen. De tweede wedstrijd bestaat uit een wedstrijd 2e klas parturen vrije formatie, waarvoor minder strenge regels gelden. Bijvoorbeeld een goedgekeurde want is voor deze wedstrijd niet nodig. Voor deze partij kan zich een onbeperkt aantal parturen opgeven, die bijvoorbeeld uit vriendenploegen bestaan.

Voor beide wedstrijden is dit jaar de prijzenpot gevuld met ruim € 1500. Met voor Froubuurt deze 1e klas vrije formatie KNKB partij beperkt en 2e klas vrije formatie onbeperkt, hoopt de organisatie op een goed gevulde kaatsdag.

Tijdens de wedstrijd is er een grote verloting. Na de wedstrijd is er muziek in de tent.