Waadhoeksters kunnen meedenken over woonvisie

De gemeente Waadhoeke betrekt de inwoners bij het opstellen van toekomstig woonbeleid. Ze kunnen een enquête invullen.

Tot 23 september kunnen inwoners van Waadhoeke meedenken over de woonvisie die de gemeente op gaat stellen. Met deze visie bepaalt de gemeente waar nog woningbouw mogelijk is en maakt daarover afspraken met de provincie, woningcorporaties en huurdersorganisaties. In de online vragenlijst (www.kaw.nl/waadhoeke) kunnen de invullers aangeven welke plekken in dorpen en wijken aangepakt moeten worden of in welke gebieden kansen liggen.