Deze vier parturen strijden donderdag om het laatste PC-ticket

Vier parturen gaan donderdag op It Sjûkelân in Franeker tijdens de Keats-off de strijd aan om het laatste plekje op de lijst met PC-deelnemers te bemachtigen.

Het betreft de kaatsparturen die de plaatsen 16, 17, 18 en 19 van de KNKB-ranking innemen. Dat zijn Paul Dijkstra, Hendrik Jan van der Velde en Stefan van der Meer (16), Gerrit Jan Duiven, Hendrik Bouwhuis en Leon Bekema (17), Wierd Baarda, Marco de Groot en Roel Pieter de Jong (18) en Corné Tuinenga , Wiebe Wessel Bos en Gjalt Sjirk de Groot (19).

De loting is om 18.00 uur, een half uur later begint de partij. Na twee omlopen is bekend wie de lijst met PC-deelnemers completeert.

Woensdag 31 juli is de 166e editie van de historische kaatspartij, maandagavond is de loting in De Koornbeurs in Franeker.