Proefproces over plaatsnamenkwestie Waadhoeke

Jehannes Elzinga spant een proefproces aan bij de bestuursrechter om het gelijktrekken van plaatsnaamborden in Waadhoeke voor elkaar te krijgen. Hij wordt daarin gesteund door de Topografyske Wurkgroep Fryslân.

De gemeenteraad besloot onlangs om de plaatsnaamborden in de voormalige gemeenten Menameradiel, het Bildt, Franekeradeel en Littenseradiel te laten zoals ze zijn. Deels met Fries bovenaan, deels met Nederlands en daaronder Fries of Bildts.

Elzinga vindt dat hij evenveel recht heeft op het officieel gebruiken van Frjentsjer voor Franeker als dat een inwoner van Menaam officieel Menaam mag gebruiken.