Dreeslaantje levert tien leerpunten op voor Waadhoeke

Blijf de omgeving betrekken bij het Dreeslaantje in Franeker.

Het is een van de tien leerpunten die Bureau Publiec meegeeft aan de gemeente Waadhoeke. Het bureau evalueerde het proces rond de plannen voor de gemeentetuin, dat moeizaam verliep. De gemeente moet vooraf beter inschatten wat voor impact projecten hebben, adviseert Publiec. Ook al stelde Waadhoeke een werkgroep in met betrokkenen er was toch sprake van argwaan, ongeloof, verwijten en een harde toon, aldus Publiec.