Deze zomer Kerkenpad op het Bildt

SINT JACOBIPAROCHIE - Vijf historische kerken zijn deze zomer op zaterdag voor het publiek geopend.

De Meinardskerk in Minnertsga is ca 1200 en waar in 1505 op een rode Bentheimer gevelsteen naast de ingang de toren werd bijgebouwd. Uiteindelijk is in 1818 de huidige bekroning van de toren gebouwd. De rondleiders vertellen over het bijzondere Robustelly orgel (1785) de grafstenen en de ornamenten. Het orgel kan bespeeld worden op 13, 17, juli ,en 10 en 17 en 31 augustus vanaf 15.30 uur. De kerk is elke zaterdag tot en met 14 september open van 13.30 tot 17 uur.

De Groate kerk van St.Jacob is sinds jaren het begin van de pelgrimsroute van St.-Jacobiparochie naar Santiago de Compostella. Dit seizoen is er een pelgrimage in foto’s, kaarten en teksten die informeren over de eeuwenoude Jacobus traditie en de Jacobswegen die leiden naar de kathedraal van Santiago. Verder zijn er exposities van K.V. het Noorden, slagwapens uit verschillende landen en 105 jaar Muziekkorps Aurora. De is elke zaterdag tot en met 7 september open van 13 tot 16 uur.

De Van Harenskerk in St.Annaparochie is in 1682 gebouwd als vervanger van de kerk waar Rembrandt van Rijn op 22 juni 1634 zijn Saskia Uylenburgh huwde. De eenvoudige buitenkant verraad niet het rijk bewerkte eikenhouten interieur. Er is dit jaar een expositie van Rembrandt en Saskia. De kerk is (t/m 14 september) open op zaterdag van 13 tot 17 uur.

De Kerk van Vrouwenparochie, de Bordenakerk, is in 1670 gebouwd en heeft net als de van Harenskerk van St.-Annaparochie nauwe banden gehad met de Bildtse grietman Willem van Haren. Er is een expositie van Metsje de Jong uit St.-Anna van schilderijen en tekeningen. De kerk is open tot en met 14 september van 14 tot 17 uur.

De Julianakerk in Oudebildtzijl is vanaf de weg niet als kerk te herkennen, afgezien van het torentje dan dat in 1909 op de voormalige kosterwoning is gebouwd. Dat is toen gebeurd met financiële steun van koningin. Vanuit het naastgelegen bezoekerscentrum De Aerden Plaats is de gerestaureerde kerk te bezichtigen, net als de vlindertuin. De Aerden Plaats en de kerk zijn dagelijks (behalve dinsdags) geopend van 10.30 uur tot 16.30 en ook op zon- en feestdagen.