Actie tegen drankgebruik op jongerencampings Terschelling blijft uit

Politieke partij Samen Terschelling heeft er genoeg van: nog steeds wordt er geen concrete actie ondernomen omtrent het drankgebruik onder minderjarigen op de jongerencampings op Terschelling. De partij publiceerde daarom woensdag een brief die UMCG Ambulancezorg vorig jaar aan het college van b en w stuurde, waarin de organisatie de noodklok luidt.

Er zijn toen inderdaad bijeenkomsten geweest, maar Samen Terschelling stelt dat alle 'actie' omtrent het onderwerp is stilgevallen. In de raad stuitte Samen Terschelling naar eigen zeggen op veel tegenstand. Samen Terschelling heeft de brief van Ambulancezorg daarom nu, bijna een jaar na dato, alsnog gepubliceerd.

Drankgebruik 'heftiger en ernstiger' dan voorheen

Ambulancezorg schreef in deze brief dat er altijd al drankgebruik onder jongeren was, maar dat het in 2018 heftiger en ernstiger aan het worden was. Zo werd er een beeld geschetst van jongeren waarvan sommige zelfs onder de 15 jaar lijken, die met veel sterke drank op de camping zitten, gevaarlijke situaties door rondslingerend glas en jongeren die hulpverleners lastig vallen en hinderen in hun werk.

Al rond de klok van 23:00 waren er volgens de medewerkers van Ambulancezorg veel jonge kinderen in beschonken toestand op de camping aanwezig.

Terughoudendheid in bellen van hulpverleners

Ook haalt Ambulancezorg in de brief aan het college aan dat bewakers aan de ene kant agressief met de jongeren omgaan, maar aan de andere kant juist niet goed weten wat ze moeten doen met jongeren die zich bijna buiten bewustzijn hebben gedronken. Bovendien bleek volgens Ambulancezorg uit een gesprek met een bewaker dat deze vanuit de camping instructies kreeg om terughoudend te zijn met het bellen van de professionele hulpverleners.

Het doet vermoeden dat de gevallen die bekend zijn bij Ambulancezorg slechts het topje van de ijsberg betreffen.