Bediening 40 Friese bruggen vanuit nieuwe circulaire centrale

LEEUWARDEN - Het team dat verantwoordelijk is voor de bouw van de nieuwe brugbedieningscentrale in Leeuwarden, is dinsdag van start gegaan met de overdracht van een symbolisch klompje door gedeputeerde Avine Fokkens van de provincie. De aanbesteding is gewonnen door Bouwgroep Dijkstra Draisma.

Aan de westkant van Leeuwarden bouwt de provincie een nieuwe centrale voor de bediening van circa 40 provinciale en gemeentelijke bruggen in Fryslân: het Swettehûs. Naast een werkplek voor ongeveer 20 brugbedienaars, doet het nieuwe gebouw en terrein straks dienst als uitvalsbasis voor provinciale medewerkers vaarwegbeheer, nautische zaken en de technische dienst voor onderhoud van bruggen en sluizen.

Gedeputeerde Avine Fokkens overhandigde symbolisch een brugwachtersklompje aan directeur Dijkstra van Bouwgroep Dijkstra Draisma. Met daarbij het verzoek het klompje een tweede leven te geven in het nieuwe gebouw, passend bij het circulaire gedachtegoed.

In het bouwteam werkt de provincie samen met de Bouwgroep, onderwijs- en kennisinstellingen om gezamenlijk een zo circulair mogelijk gebouw te realiseren.

Tijdelijke bediencentrale

Brug Dronryp, de Sudergoabrug in Workum en de Van Panhuysbrug in Tjerkwerd zijn onlangs al overgegaan op afstandsbediening vanuit de tijdelijke bediencentrale. Dat is het voormalige projectbureau Vrij-Baan en ook de locatie voor de nieuwbouw van het Swettehûs. Vanuit daar worden op dit moment tien bruggen op afstand bediend.

Begin volgend jaar gaat de bouw van start. Het Swettehûs is over twee jaar klaar voor gebruik.