Met Raad & Daad: Overdaad schaadt?

Met Raad en Daad is de rubriek die op lichtvoetige wijze informeert, duidt en achtergronden geeft maar ook bedoeld is om informatie te verstrekken over wat er in gemeente Waadhoeke speelt.

Overdaad schaadt?

Vorige keer heeft u in deze rubriek kunnen lezen dat Waadhoeke graag ‘haar oor bij u te luister legt’. Met andere woorden, Nabij Besturen is geen leeg begrip maar wij willen daadwerkelijk uw mening horen en meewegen. In dat kader zijn er de laatste tijd nogal wat bijeenkomsten (publiek informatiesessies of kernteams, B.B.) geweest, waaronder vorige week dinsdagavond over cultuur in Sint-Jacobiparochie. Deze avond was goed bezocht en had een positieve energie en opbrengst waar we verder mee kunnen. In het najaar zijn er vervolgbijeenkomsten waar we verder op het onderwerp ingaan.

Nu horen we soms geluiden dat de gemeente momenteel wel érg actief is met haar informatieavonden voor inwoners op diverse (beleids)terreinen. ,,Zó….alweer een informatieavond?’’ Men zou het wat te veel van het goede vinden. Overdaad schaadt. Dat klopt, maar we leggen graag uit waarom er juist dit jaar meer beroep op u wordt gedaan dan normaal het geval zou zijn.

De gemeente Waadhoeke is nog jong. Zij is ontstaan uit de voormalige gemeenten Franekeradeel, Menameradiel, het Bildt en vier dorpen uit Littenseradiel. En deze nieuwe gemeente moet op allerlei terreinen nieuw beleid maken.

Elk van de vier gemeenten had haar eigen beleid op het gebied van sport, cultuur, toerisme, duurzaamheid, etc. Nu staat Waadhoeke voor de uitdaging om voor elk onderwerp nieuw beleid te maken. Om Nabij Besturen in de praktijk te brengen, willen wij - daar waar mogelijk - ook uw mening meewegen bij het samenstellen van dit nieuwe beleid.

De wet zegt dat fusiegemeenten binnen 2 jaar het nieuwe beleid klaar moeten hebben. Dit betekent concreet dat de gemeenteraad van Waadhoeke vóór 2020 het nieuwe beleid moet hebben vastgesteld.

En zie daar de reden dat er hard gewerkt door de hele organisatie om deze klus op tijd te klaren. Dit verklaart ook waarom er dit jaar veel informatieavonden worden georganiseerd om uw mening te peilen en uw inzichten en ervaringen mee te nemen. Dus ja, overdaad schaadt, maar dit jaar is vooral óók een kans om mee te denken in welke richting het beleid zich moet ontwikkelen.

Dus.. denkt u nog even met ons mee? Wij zien u graag in het najaar weer terug op één van de avonden rondom cultuur, toerisme, duurzaamheid etc.

Berber Bonnema

Adviseur raadscommunicatie