Dorpen gaan aan de slag met biodiversiteit in project Natuerlik Ferskaat

Easterwierrum - De dorpen Achlum, Berlikum, Boer, Burgwerd, Dongjum, Easterwierrum, Oosterbierum, Peins, Ried en Vrouwenparochie slaan de handen ineen. Samen zetten zij de schouders onder het verbeteren van de biodiversiteit in het gebied en het vergroten van de leefbaarheid.

De initiatiefnemers hebben samen de Friese Milieu Federatie (FMF) en Landschapsbeheer Friesland het project Natuerlik Ferskaat in het leven geroepen. Het project gaat zaterdag 29 juni van start.

Ook het Noordwesten van Friesland kampt met achteruitgang van de biodiversiteit. Natuerlik Ferskaat zet zich in om de biodiversiteit op de vaste wal van het Waddengebied weer te laten toenemen door concrete maatregelen te treffen.

Van het zaaien van vlinderwalhalla’s, aanplant van stinzeplanten tot de aanleg van keverbanken. Projectleider Arnoud de Vries van FMF: ,,Met Natuerlik Ferskaat wordt een heel nieuw dorpennetwerk gevormd van initiatieven rond biodiversiteit. Deze dorpen gaan nu aan de slag, maar vanuit andere dorpen is ook al interesse getoond.”

De opening is in de vorm van een excursie. Enkele deelnemende dorpen worden bezocht en sprekers lichten onderweg het project en de dorpsinitiatieven toe. Natuerlik Ferskaat wordt financieel mogelijk gemaakt door het Waddenfonds, Iepen Mienskipsfûns en Gemeente Waadhoeke.