DFMopGlas maakt glasvezel voor de hele Mienskip mogelijk!

Aangeboden door: Cogas

Snel internet voor iedereen in Friesland. Dát is de ambitie van coöperatie De Fryske Mienskip op Glas. Om dat te realiseren werkt DFMopGlas samen met Glasvezel buitenaf. Dit heeft geresulteerd in een drietal lopende glasvezelcampagnes in de kleine kernen en buitengebieden van De Fryske Marren, Súdwest Fryslân en Noardwest Fryslân.

De bewoners in de buitengebieden krijgen momenteel ook een aanbod van Kabelnoord. De grote vraag is: Kan iedereen in Friesland straks beschikken over een snelle internetverbinding? Wij gingen op onderzoek uit.

Burgerinitiatief

De inwoners die binnen de bebouwde kom wonen krijgen een aanbod van de coöperatie De Fryske Mienskip op Glas. Wij gingen in gesprek met Jaap Bosma van DFMopGlas om te vragen waar de coöperatie voor staat. “DFMopGlas is ontstaan als een burgerinitiatief. Een groep bewoners die graag heel Fryslân wil aansluiten op het netwerk van de toekomst, zoals in grote delen van ons land dat heel gewoon is. DFMopGlas en haar initiatiefnemers geloven heel sterk in burgerparticipatie, in het model dat de kracht vanuit de mienskip komt en niet van bovenaf opgelegd wordt”.

De langstlopende campagne van DFMopGlas is in de Fryske Marren. Jaap geeft hier het volgende over aan: “In de Fryske Marren hebben onlangs de eerste dorpen het benodigde percentage gehaald. Ook in het buitengebied liggen we mooi op schema. Wij hebben er alle vertrouwen in dat we de benodigde percentages gaan halen. Dit geeft vertrouwen, ook voor onze andere lopende campagnes in Fryslân!”

Ook namen we contact op met Anja Rombout, de andere initiatiefnemer van DFMopGlas. Anja vertelt dat ze al een paar jaar bezig zijn om glasvezel te realiseren voor de dorpskernen én het buitengebied in Friesland. “Ons doel is glasvezel voor de hele mienskip! De samenwerking met Glasvezel buitenaf maakt dat nu mogelijk! Ook de Plaatselijk Belang verenigingen zijn enthousiast en willen samen de schouders er onder zetten”, aldus Anja. “We moeten het huidige verschil in digitale bereikbaarheid oplossen en niet opnieuw invoeren. Dit is dé kans voor een uniforme voorziening voor iedereen. Internet is een levensbehoefte, net als stroom en water. Daarin hanteren we ook geen verschil in kwaliteit.”

Buitengebied

Voor de campagne in het buitengebied namen we contact op met Hans ter Beek. Hans is projectleider bij Glasvezel buitenaf: “Er was veel onzekerheid onder bewoners in het buitengebied. “Twee partijen?! Hoe moet er nu een keuze gemaakt worden? En wat nu als beide partijen toch niet gaan aanleggen?”. “Wij vinden het belangrijk dat iedereen in Friesland kan beschikken over een snelle internetverbinding. Als 50% van het buitengebied en 35% van de bewoners uit de kern voor 3 juli kiezen voor DFMopGlas, kunnen wij dit realiseren. Wij hebben er daarom bewust voor gekozen om onze deadline voor de deadline van Kabelnoord te plaatsen. Op 4 juli maken wij namelijk bekend of we glasvezel gaan aanleggen in Noardwest Fryslân. Mochten wij het benodigde percentage niet halen. Dan hebben de bewoners uit het buitengebied nog voldoende tijd om zich in te schrijven bij de andere aanbieder.”

Hans geeft ook aan dat het in theorie mogelijk is dat twee partijen gelijktijdig aanleggen. De gemeente heeft dan een coördinerende rol. Toch gebeurt dit volgens Hans in de praktijk niet vaak: “De kans is zeer klein dat twee partijen gaan aanleggen. Waarom? Wij hebben tot nu toe 44 gebieden ‘gevraagbundeld’. Als er één partij actief is meldt gemiddeld zo’n 60 procent van de bewoners zich aan. Mochten beide partijen toch willen aanleggen, dan zullen er twee netwerken komen. De gemeente moet bedrijven die glasvezel willen aanleggen namelijk faciliteren tegen dezelfde voorwaarden. Gezien het huidige verloop van de campagne en de positieve signalen vanuit het gebied over ons aanbod voor de hele gemeenschap, heb ik er alle vertrouwen in dat wij een glasvezelnetwerk gaan aanleggen in Noardwest Fryslân!”

Uitgelicht: “Gezien het huidige verloop van de campagne en de positieve signalen vanuit het gebied over ons aanbod voor de hele gemeenschap, heb ik er alle vertrouwen in dat wij een glasvezelnetwerk gaan aanleggen in Noardwest Fryslân!” aldus Hans ter Beek