Stichting dorpsmolen verrast feestende Hitzumers met muziek bij tweede lustrumviering

Hitzum – Stichting Yn ‘e Lijte die de dorpsmolen van Hitzum exploiteert, bestaat tien jaar. Reden voor een spontaan feestje, vond het bestuur.

Publiek en zes kaatsers stonden daarom zaterdag om klaar voor de finale van de kaatspartij, toen opeens een vijftienkoppige muziekband het kaatsveld op kwam lopen.

Stichting Yn ‘e Lyte steunt al tien jaar lang allerlei initiatieven die vanuit de dorpsbewoners ontstaan op financieel gebied.

De Sneker Utlopers was ingehuurd om de Hitzumers in beweging te krijgen en dit lukte vanaf de eerste- tot de laatste minuut van hun optreden. Een zeer geslaagd verjaardagsfeestje.

De eigen dorpsmolen draait inmiddels al 25 jaar. Deze week kwam in het nieuws dat provincie Friesland niet negatief staat tegenover het opschalen van bestaande dorpsmolens. Wellicht biedt dit mogelijkheden voor de molen van Hitzum, hoopt het bestuur.

De finale van het kaatsen werd later op de dag nog gespeeld, maar natuurlijk niet voordat de band het Fries volkslied had gespeeld.