VVD: ,,Harnehal mogelijk toch nog jaar open”

TZUMMARUM - De sluiting van de Harnehal per 1 juli aanstaande is wellicht van de baan. Voor het openhouden van de sporthal in Tzummarum is éénmalig € 25.000 nodig. De VVD in de gemeente Waadhoeke wil met een motie dit bedrag beschikbaar stellen om de sporthal nog een jaar open te houden.

Als de sluiting wordt uitgesteld kan het dorp intussen werken aan een alternatief plan voor de Harnehal, stelt de VVD Waadhoeke. ,,De gemeente Waadhoeke had het afgelopen jaar als gevolg van de herindeling onvoldoende capaciteit om het dorp bij te staan bij de planvorming. Daarnaast moeten de basisschoolkinderen bij sluiting van de Harnehal voor gym uitwijken naar Minnertsga of De Trije.

Het is maar de vraag of er elders voldoende ruimte is om de kinderen daar gym te geven. Dat staat nog los van de extra kosten die moeten worden gemaakt voor het vervoer.”, aldus fractievoorzitter Hendrik Terpstra.

Aanstaande donderdag is de raadsvergadering waar de motie in stemming wordt gebracht.