Zoutzuuruitstoot REC Harlingen ruim boven de marge na toepassing nieuwe correctie

Op hun website heeft afvalverwerkingsbedrijf Omrin de correctie voor meetonzekerheid van de luchtemissies van de afvaloven REC in Harlingen bijgesteld naar 0,26 milligram per kubieke meter. De zoutzuuremissie komt met deze nieuwe correctie ruim boven de toegestane norm uit.

Omrin geeft de uitstootgegevens van de afvaloven REC van de afgelopen zeven dagen weer op hun website. Voor de afgelopen dagen is er voor het eerst gewerkt met de 'nieuwe' correctie voor zoutzuuruitstoot. Waar Omrin eerder een eigen meetcorrectie van 4 milligram per kubieke meter hanteerde, houden ze nu rekening met de werkelijke meetonzekerheid van 0,26 milligram per kubieke meter.

Lees ook: Rechter: Provinsje had Omrin moeten aanpakken om zoutzuur

Met de oude marge zou de REC ruim binnen de toegestane uitstootnorm van 5 milligram per kubieke meter vallen, maar nu blijft de uitstoot steken rond de 8 milligram per kubieke meter: een stuk hoger dan de toegestane norm.