Nacht van gebed in Leeuwarden en 18 andere plaatsen

Het Stadsklooster in Leeuwarden is een van de vele plaatsen waar in de nacht van vrijdag op zaterdag wordt gebeden voor vervolgde christenen. De Nacht van Gebed is een initiatief van Open Doors.

In het Leeuwarder klooster is iedereen welkom om tussen 22.00 uur en 6.00 uur mee te doen aan het gebed. Ook kunnen er brieven en kaarten geschreven worden voor gevangenen die vastzitten om hun geloofsovertuiging of mening. Er wordt ook muziek gemaakt en gezongen.

De gebedsnacht wordt in Nederland in 207 steden en dorpen gehouden. In Friesland zijn buiten Leeuwarden in nog 17 plaatsen bijeenkomsten in de avond of gedurende de hele nacht.

De plaatsen zijn: Bolsward, Boornbergum, Buitenpost, De Westereen, Drachten, Drachtstercompagnie, Franeker, Garyp, Harkema, Harlingen, Haulerwijk, Heerenven, Koudum, Lemmer, Marrum, Sneek, Surhuisterveen en Wolvega.

Voor locaties zie www.opendoors.nl