Subsidieregeling voor volledige dekking AED-netwerk in Waadhoeke

FRANEKER - - Gemeente Waadhoeke streeft naar een volledige dekking van het AED-netwerk binnen de gemeente. Dit betekent dat in alle kernen van Waadhoeke binnen zes minuten een reanimatie-burgerhulpverlening (r-bhv’ers) en een Automatische Externe Defibrillator (AED) aanwezig is om te reanimeren. Om de volledige dekking te realiseren, is er nu een subsidieregeling voor dorps- en wijkbelangen.

Op dit moment zijn er in Waadhoeke nog veertien dorpen zonder AED en onvoldoende r-bhv’ers. Om dit op te lossen, wordt er voor die dorpen éénmalig geld beschikbaar gesteld om een AED aan te schaffen. De subsidieregeling AED 2019 is een bijdrage en dekt niet het volledige bedrag dat nodig is voor een AED, een buitenkast of cursus. Dit moeten de dorps- en wijkbelangen zelf aanvullen.

Daarnaast zijn er naar schatting in de gemeente 25 AED’s die niet voor iedereen beschikbaar zijn, omdat ze binnen hangen bij bedrijven en organisaties. Er is ook een éénmalige subsidie beschikbaar om eigenaren te stimuleren deze AED’s in een verwarmde en geventileerde buitenkast te plaatsen. Ook stelt de gemeente jaarlijks subsidie beschikbaar voor de herhalingscursus van de r-bhv’ers en de onderhoudskosten van de AED’s.