ACHLUM - Blije gezichten en hard gejuich maandag op CBS It Iepen Finster in Achlum. De leerlingen zamelden tijdens de Himmelwike in Waadhoeke het meeste zwerfafval in en wonnen daarmee de Himmelwikebokaal. Wethouder Jan Dijkstra overhandigde de beker.

Van 1 tot en met 18 april deden behalve It Iepen Finster, nog twaalf scholen uit de gemeente Waadhoeke mee aan de Himmelwike van Omrin. De Himmelwike is een jaarlijks terugkerend project waarin het thema zwerfafval centraal staat. Naast theorie gaan de kinderen dus ook de straat op om hun omgeving zwerfafvalvrij te maken.

Het zwerfafvalproject van de afvalinzamelaar en –verwerker is provinciebreed. Meer dan 8000 deelnemers verdeeld over 94 scholen en zes gemeenten nemen er aan deel. Naast de gemeente Waadhoeke zorgen ook leerlingen uit de gemeenten Leeuwarden, Heerenveen, Ooststellingwerf, Opsterland en Harlingen voor een schone omgeving.