Annalies Outhuijse promoveert in Martinikerk Franeker

FRANEKER - Annalies Outhuijse, geboren en getogen Franeker, verdedigt dinsdag 25 juni haar proefschrift in de Martinikerk in Franeker. Voor haar promotie heeft zij onderzocht hoe het kan dan bestuurlijke boetes voor bedrijven wegens kartelvorming veel vaker met succes worden aangevochten dan andere zaken.

Na afsluiting van haar studie rechten in 2015, heeft Annalies ervoor gekozen om een proefschrift te schrijven aan de Rijksuniversiteit Groningen. De ceremonie die normaliter in de aula van het Academiegebouw in Groningen plaatsvindt, wordt ditmaal in Franeker gehouden.

Annalies maakt graag gebruik van het feit dat het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen in 1996, vanwege haar geschiedenis als universiteitsstad (1585-1811), Franeker als promotieplaats heeft aangewezen voor promovendi met een Friese afkomst of een Fries onderwerp.

Annalies zal het boek waaraan ze de afgelopen vier jaar heeft gewerkt verdedigen ten overstaan van een commissie van professoren in de Martinikerk in Franeker. Bij een succesvolle afloop zal zij de academische graad van doctor verkrijgen.

Kartel

In haar onderzoek heeft Annalies uitgezocht waarom bestuurlijke boetes die worden opgelegd aan bedrijven vanwege het vormen van kartels veel vaker en veelal met succes bij de rechter worden aangevochten dan gebruikelijk is voor andere zaken.

Hiervoor heeft ze een analyse gemaakt van alle Nederlandse rechtszaken, een vergelijking gemaakt met rechtszaken in negen andere Europese landen en interviews gehouden met Nederlandse rechters, advocaten en medewerkers van de mededingingsautoriteit.

Belangstelling

Er is inmiddels veel belangstelling getoond voor het onderzoek van Annalies Outhuijse. Naar verwachting zullen er dan ook veel geïnteresseerden uit binnen- en buitenland op deze promotie afkomen. De voertaal bij de verdediging is Nederlands.

Zoals ook bij eerdere promoties in Franeker, zal de Academie van Franeker de logistieke ondersteuning bieden die bij deze bijzondere gelegenheid nodig is. Wat deze promotie voor de Academie nog extra bijzonder maakt is dat Annalies in haar vrije tijd secretaris is van het Academiebestuur en dus zelf nauw betrokken bij de terugkeer van de Academie in de stad die twee jaar geleden in gang is gezet.

De verdediging start op 25 juni om klokslag 16:15 uur en is voor publiek vrij toegankelijk.