Geen diensten maar kunst in kerk Wijnaldum

WIJNALDUM - De komende zomermaanden worden er geen kerkdiensten gehouden in de Andreaskerk in Wijnaldum, maar staat er kunst tussen de kerkbanken geëxposeerd. Vanaf 6 juli is de kerk elke zaterdagmiddag open in het kader van Tsjerkepaad.

Vier zijn kunstenaars uit het dorp of de omgeving hebben zich laten inspireren door het thema ‘zee’. Jetty Boterhoek is een Bildts ‘maisy’ geboren en getogen in Sint Annaparochie. Tegenwoordig woont de woonbegeleidster bij Talant in Harlingen en volgt ze een studie aan de kunstacademie.

,,Het thema De Zee is nou heel toevallig een van mijn favoriete onderwerpen, en dan vooral kinderen aan zee. Ik houd van het onschuldige van kinderen, de kleine mollige lijfjes die zorgeloos spelen langs de waterlijn.’’

In haar schilderijen past ze voornamelijk frisse, zomerse kleuren toe, de afgebeelde kinderen roepen bij veel mensen een een warme emotie op. Naast schilderen is fotografie een andere passie van haar, waar ze zoekt naar alledaagse dingen. In de kerk toont ze schilderijen, foto’s, etsen en tekeningen.

Frouk Vink laat zich inspireren door de zee inspireren in de ruimst denkbare zin van het woord: ,,De see nimt my mei en jout my as nij wer werom oan it lân. Alle dagen wer op nij, simmer en winter. De see en ik binne ferbûn. Al it moais dat ik dêr fyn, foar myn holle en hannen, dêr meitsje ik seekeunst fan.’’

Seedykster Famke

Esther Dijkstra’, het ‘Seedykster Famke’ laat in de kerk haar Waddenpronkstukjes aan het publiek zien. Voor haar is ook het proces van groot belang: sneupen door kringloopwinkels of langs de branding. Ze geeft graag tweedehandsspullen een nieuw leven met een verrassende twist.

De vierde kunstenaar is de Franeker Kobus Sibrandi, die met kunst begon nadat hij 40 jaar voor de klas had gestaan. ,,Ik woe doe allinne noch mar dingen dwaan dy’t ik leuk fûn. Net dat ik it ûnderwiis ferfelend fûn. Ik ha in goede tiid hân by master Fokkema yn Peins en as wiskunde/ynformatika learaar oan it Stedelijk Gymnasium yn Ljouwert. No skilderje, tekenje, dichtsje, nifelje, meitsje muzyk, spylje gitaar, meitsje ferskes, sjong, fiskje oan it waad, fyts en as ik tink dat ik in wike yn bêd lizze wol, dan doch ik dat.’’

,,Foar Tsjerkepaad haw ik in stikje stikje dyk mei ‘kissies’. Op de kissies stiet op de iene side in waadympresje, de oare kant minsken dy’t wat by it ein hawwe, en yn it kissie sit dan wer in gedicht dat wat mei it Waad te meitsjen hat.’’

De kerk is van 6 juli elke zaterdag van 13.30 tot 17.00 uur open voor bezichtiging. Een aantal middagen wordt het orgel bespeeld.