Sluis Kornwerderzand wordt verbreed

Kornwerderzand - De sluis Kornwerderzand wordrt verbreed. Minister Cora van Nieuwenhuizen heeft dat bekend gemaakt. De planning is dat het project in 2026 kan worden afgerond.

Ondernemers, gemeenten en provincies hebben jarenlang gelobbyd voor het verbreden van de sluis omdat het een impuls geeft aan de bedrijvigheid rond het IJsselmeer en tot in het verre achterland.

Bedrijven gaan voor meer dan 100 miljoen investeren in nieuwe en uitbreiding van bestaande activiteiten. Hiermee worden de komende jaren tot 3000 nieuwe banen gecreëerd.

Ook geeft het project een impuls aan het verduurzamen van vervoersstromen door meer vervoer over water in plaats van over de weg.

Het verbreden van de sluis bij Kornwerderzand en het vernieuwen van de bijbehorende bruggen kost 215 miljoen euro. Regionale overheden en het bedrijfsleven betalen mee aan het project.