Koornbeurs sluit seizoen met klein positief resultaat af

FRANEKER - De Koornbeurs zag in het seizoen 2018/2019 de bezoekersaantallen met 18% stijgen ten opzichte van het vorig seizoen. De directie verwacht dit seizoen met een klein positief resultaat af te kunnen sluiten. Dat zou dan voor het eerst in 10 jaar zijn.

In absolute aantallen zit het theater weer op het niveau van het seizoen 16/17. Er passeerden 18.200 bezoekers de kassa, 2900 meer dan in het vorig seizoen. Deze groei is volgens het management van het theater te verklaren vanuit het inzetten van een betere marketing en door het publieksgerichter programmeren van films.

Met name de belangstelling voor filmvertoningen groeide stevig naar 4100 bezoekers, wat overeenkomt met een toename van 55%. De bezettingsgraad steeg daardoor met 30%..

Ook de reguliere programmering van het theater mag zich verheugen op een stijging van 13%, evenals de matinees op zondag die 12% meer bezoekers trokken.

Hoewel de financiële doorrekeningen nog niet zijn afgerond verwacht het management dat de Koornbeurs voor het eerst in ongeveer 10 jaar het seizoen met een klein positief resultaat zal afsluiten.

Het theater verwacht deze stijgende lijn in de komende seizoenen te kunnen uitbouwen door samen met de andere Friese podia tot een beter afgestemde programmering te komen, de samenwerking met de lokale partners verder uit te bouwen en via nieuwe genres en thema’s de regio meer en beter aan zich te binden. Daarbij wordt gedacht aan theatercolleges, festivals en het Project Maak ’t Mee waarin het publiek meedenkt en beslist over een voorstelling. De eerste resultaten worden in het komend seizoen gepresenteerd.